ioniseren

Technologie – Ioniseren

Technologie

Door het integreren van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en superieur Japans vakmanschap is Enagic pionier in de technologie van het ioniseren. Sinds 1974 specialiseert Enagic zich in het leveren van huishoudelijke, alkalische waterionisatie technologieën. Onze missie is om gezondheid en welzijn internationaal te verspreiden door onze Gold-Standard producten.

Enagic mag met trots melden dat het één van de enige waterzuivering- en waterionisatiebedrijven is ter wereld, die vier verschillende certificaten bezit van de Water Quality Association (WQA), één van de oudste en meest prestigieuze internationale non-profit organisaties in de wereld. De WQA heeft Enagic een Gold Seal toegekend, een prijs die enkel wordt gegeven aan de meest betrouwbare fabrikanten voor kwalitatief drinkwater. Het niveau van uitmuntendheid, kwaliteit en zorg dat door Enagic is aangetoond, maakt van Enagic een wereldleider op vlak van ionisatie.

Onze technologie draagt bij tot het verhelpen van de ecologische nachtmerries die vandaag wereldwijd bestaan, zoals plastieke eilanden, de zogenaamde ‘dead zones’ van de Stille Oceaan. Deze ontstaan door plastiek dat in het zeewater terecht komt en niet kan afgebroken worden.

plastiek eilanden

Enagic hecht enorm veel waarde aan groene technologie voor de bescherming van de aarde. Door het ioniseren van leidingwater, heb je niet alleen geen plastiek afval meer, maar kan je bovendien ook schoonmaken door gebruik te maken van geïoniseerd water. Geen plastiek flessen, geen gevaarlijke chemicaliën meer en geen afval meer.  [foto aarde met handen] [link huishouden naar toepassingen huis-en tuingebruik]

Zonder bescherming van het milieu, kan geen gezond en comfortabel leven voor mensen bereikt worden. Het is dus van cruciaal belang om zichzelf bewust te zijn van de omgeving en bij te dragen aan het behoud ervan. Om deze reden heeft de Enagic Groep volgende management filosofie: ‘Ware gezondheid aan de wereld’, waarbij ze ionisatoren leveren, die bijdragen aan de gezondheid van mensen en ook de globale ecologie verbeteren. Als lid van het maatschappelijk middenveld, werken we voortdurend aan het naleven en de verbetering van de kwaliteit, opdat we de behoefte aan een zuiver milieu, alsook ecologische veiligheid voor volgende generaties kunnen waarborgen.

Richtlijnen voor Milieu en Veiligheid die van toepassing zijn op al onze afdelingen:

  1. We werken eraan om materialen met een lage milieubelasting te garanderen
  2. We werken op het verminderen, het hergebruik en recycleren van materialen
  3. We werken aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en energiebesparende strategieën om opwarming van de aarde tegen te gaan
  4. Ieder van ons – elke werknemer en het management – houd zich aan de internationale wetten, voorschriften en normen
  5. Door het geven van gedetailleerde opleidingen aan onze medewerkers, ontstaat bewustzijn over milieu en de veiligheid, waarbij milieugerelateerde ongelukken worden voorkomen
  6. Wij streven naar een continue verbetering en creëren nieuwe milieudoelstellingen waarvan regelmatig verslagen worden geleverd

“We vragen oprecht aan onze medewerkers en zakelijke partners om de bovenstaande richtlijnen, die we ook kenbaar maken aan het publiek, te begrijpen en te ondersteunen.” – Hironari Oshiro, CEO

Golden Seal copy