PH Waarden

PH

Aan de hand van de pH tabel kunnen we zien hoe zuur of alkalisch een stof is. pH staat voor Potential of Hydrogen, of potentieel aan waterstof. Hoe meer waterstof (H+) ionen er geconcentreerd zijn in een oplossing, hoe zuurder ze is. De volledige pH tabel loopt van 0pH tot 14pH. Alles onder 7pH wordt beschouwd als zuur en alles boven 7pH is alkalisch of basisch.

Dus een oplossing met een pH waarde van 2.5 is veel zuurder en bevat veel meer waterstof (H+) ionen dan een oplossing van 6.5pH. Zo bevat een oplossing van 11.5pH veel meer hydroxide (OH-) ionen en is alkalischer dan bijvoorbeeld 7.5pH.

Verzuurd lichaam

Met je Kangen machine bekom je door een simpele knop maar liefst 7 verschillende pH waarden. Door gebruik te maken van ionisatie beschik je over water dat je verzuurd lichaam kan ontzuren, water om je huid te revitaliseren, water om te ontsmetten, water om pesticiden van je groenten te halen, … de toespassingen zijn talrijk!

Door verzuring van het lichaam kunnen we onze afvalstoffen niet meer goed kwijt. Hierdoor blijven deze in ons lichaam zitten en hechten ze aan onze spieren, ons bloed en uiteindelijk aan onze organen. Ons lichaam probeert deze zuren te neutraliseren door het gebruik van mineralen. Voldoende gezond water drinken is hier de boodschap.

PH Waarden

Meer informatie over Kangen Water